Privacy policy and terms of service

Privacybeleid

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle websites, apps en andere Services die linken naar, of verwijzingen bevatten naar, dit document en worden gepubliceerd of beschikbaar gesteld door Condé Nast, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“wij”, “ons” of “onze” “). Lees deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door. Het geeft een overzicht van uw rechten en plichten bij het bezoeken, bezoeken en / of gebruiken van de Service.

U kunt deze Gebruikersovereenkomst op elk gewenst moment openen via de menupagina van de Service, via de menuknop / hamburgersymbool of op het scherm Servicebeschrijving, of zoals anders aangegeven, afhankelijk van de Service die u gebruikt. Door een Product te kopen, u te registreren voor een aspect van de Service of op een andere manier toegang te krijgen tot de Service of deze te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze Gebruikersovereenkomst. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst, mag u de Service niet openen, bezoeken en / of gebruiken. We adviseren u om een ​​digitale kopie van deze Gebruikersovereenkomst af te drukken of te bewaren voor toekomstig gebruik.

Lees naast deze Gebruikersovereenkomst ook ons ​​Privacybeleid en alle andere bepalingen en voorwaarden die elders in de Service kunnen worden geplaatst of anderszins worden gecommuniceerd aan onze gebruikers, omdat het Privacybeleid en al dergelijke voorwaarden ook deel uitmaken van de Overeenkomst tussen u en ons.

Alle met een hoofdletter geschreven termen die in deze Gebruikersovereenkomst worden gebruikt en die niet op andere wijze zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is uiteengezet in de Woordenlijst.

Deze gebruikersovereenkomst kan van tijd tot tijd worden aangepast, dus kom regelmatig terug. Om u ervan bewust te maken dat er wijzigingen zijn aangebracht, passen we de datum “Laatst herzien” aan het begin van dit document aan. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in uw rechten of verplichtingen hieronder, zullen we ook op de Service een opvallende kennisgeving plaatsen dat er een wijziging is aangebracht. Blijvende toegang tot de Service door u houdt in dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of herzieningen van de Gebruikersovereenkomst.

ARBITRAGE KENNISGEVING EN AFWIJZING VAN DE KLASSE ACTIE: BEHALVE VOOR BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN BESCHREVEN IN SECTIE VIII (6) HIERONDER, STEMT U ERMEE IN DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS OPLOSSEN DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U VAN UW RECHT TOT DEELNEMING AAN EEN RECHTSKLASSE OF KLASSE WIJDE ARBITRAGE.

Als u inbreuk maakt, schendt, niet opvolgt of niet consequent handelt met enig onderdeel van de Overeenkomst, kunnen wij uw account / profiel beëindigen, beëindigen, of beperken, uw bekwaamheid om toegang te krijgen tot de Service en / of deze te gebruiken en / of te gebruiken of enig deel daarvan en / of de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot enige van onze beweerde verplichtingen hieronder, met of zonder kennisgeving, naast onze andere rechtsmiddelen. Bovendien kunnen we u toekomstige toegang, bezoek en / of gebruik van de Service of enig ander product of andere producten of diensten die wij bieden, beperken, beperken of weigeren. We behouden ons het recht voor om, naast onze andere rechtsmiddelen, alle technische, juridische en / of andere actie (s) te ondernemen die we nodig en / of passend achten, met of zonder kennisgeving, om overtredingen te voorkomen en de Overeenkomst te handhaven en te saneren vermeende schendingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om een ​​verbod uit te vaardigen zonder een band te plaatsen om een ​​schending of schending van uw verplichtingen onder de Overeenkomst te stoppen of te voorkomen.

In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst en eventuele andere voorwaarden en / of voorwaarden die van toepassing zijn op de Service, zullen we bepalen welke regels, beperkingen, beperkingen en voorwaarden de zeggenschap hebben en prevaleren. naar eigen goeddunken, en u doet specifiek afstand van enig recht om een ​​dergelijke beslissing aan te vechten of te betwisten.

Toezicht houden
We streven ernaar om onze gebruikers een plezierige online ervaring te bieden, dus we kunnen activiteiten in de Service controleren om naleving van de Overeenkomst te bevorderen. U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met dergelijke monitoring. Desondanks doen wij geen verklaringen, garanties, convenanten of garanties dat: (1) de Service, of enig onderdeel daarvan, zal worden gecontroleerd op nauwkeurigheid of onaanvaardbaar gebruik, (2) duidelijke feitelijke verklaringen zullen worden geauthenticeerd, of (3) ) we zullen elke specifieke actie (of enige actie) ondernemen in geval van een betwisting of geschil over de naleving of niet-naleving van de Overeenkomst. Over het algemeen screenen we Content niet voordat deze wordt geplaatst, geüpload, verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld op of via de Service door gebruikers, dus je kunt worden blootgesteld aan Content die eigenzinnig, beledigend en / of ongepast is, inclusief Inhoud die de overeenkomst schendt.

Wat te doen als u een klacht hebt tegen een andere gebruiker
Vergeet niet dat door het gebruik van de openbaar toegankelijke delen van onze service u kan worden blootgesteld aan Content die eigenzinnig, beledigend en / of ongepast is, inclusief Content die de Overeenkomst schendt, maar niet al deze Content is uitvoerbaar. We vragen u de Service niet te gebruiken of klachten in te dienen tegen andere gebruikers om een ​​persoonlijk geschil te vergemakkelijken. Als u een legitieme klacht hebt over een andere gebruiker, doet u het volgende: Intimidatie: als u reden hebt om te geloven dat iemand anders de Service op een manier gebruikt die schadelijk is voor u of anderen (bijvoorbeeld om u na te doen of te imiteren, of om u of anderen lastig te vallen, te pesten, te bedreigen, te intimideren of anderszins lastig te vallen), verzoeken wij u dringend contact op te nemen met uw lokale autoriteiten of bevoegde nationale of federale instanties. Copyright Klachten: als u reden heeft om aan te nemen dat uw Inhoud is gekopieerd en / of op de Service toegankelijk is op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, of dat de Service koppelingen of andere verwijzingen bevat naar een andere site, applicatie, bestemming of service die Inhoud of activiteit bevat die inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u ons op de hoogte brengen zoals hieronder beschreven. het gedeelte getiteld Auteursrechtklachten. CyberCrime: Als u reden hebt om aan te nemen dat u mogelijk het slachtoffer bent van een online misdrijf, zoals identiteitsdiefstal, fraude, inbreuk of hacking, kunt u contact opnemen met e Internet Crime Complaint Center, op www.ic3.gov, een samenwerkingsverband tussen het Federal Bureau of Investigation (FBI), het National White Collar Crime Centre (NW3C) en het Bureau of Justice Assistance (BJA). BELANGRIJK: FALSE OR INACCURATE ONDERSCHEIDINGEN DIE ANDERS EEN MISDAAD HEBBEN GEDRAGEN, ONJUISTE HANDELING OF SCHENDING VAN ONZE OVEREENKOMST, KUNNEN EEN SCHENDING VAN STRAFRECHTELIJKE EN / OF BURGERLIJKE WETGEVING ZIJN, OF U OP ANDERE WIJZE AANSPRAKELIJK MAKEN VOOR SCHADE (INCLUSIEF KOSTEN EN BEHOEFTEN VAN ADVOCATEN)

.Registratiegegevens: We kan het soms vereisen dat u zich registreert voor bepaalde producten, zoals wedstrijden en enquêtes, en / of om aankopen te doen, of u te registreren en / of een account / profiel op te zetten voor toegang tot, bezoek en / of gebruik van bepaalde delen van de dienst, of Service als geheel, in welk geval u een wachtwoord en / of gebruikers-ID kunt krijgen of kunt kiezen, en u kunt een credit-, debet-, of betaalrekeningnummer of andere betalingsinformatie opgeven, evenals uw naam , telefoonnummer (s), e-mailadres en / of straatnaam en andere persoonlijk identificeerbare informatie. Er kan ook om andere informatie worden gevraagd, zoals uw leeftijd, geslacht, een avatar en het nummer voor uw apparaat. Daarnaast kan u worden gevraagd om ons soortgelijke informatie te verstrekken per telefoon, per post, interactie via sociale media of berichten (bijvoorbeeld e-mail, sms, mms of andere technologieën). Al dergelijke informatie wordt in de Overeenkomst aangeduid als uw “Registratie-informatie”. We kunnen uw registratie-informatie gebruiken en delen zoals beschreven in ons privacybeleid. U gaat akkoord, vertegenwoordigt, garandeert, sluit en garandeert dat alle door u verstrekte registratie-informatie waar, juist, volledig, up-to-date en alleen de uwe is. U mag zich niet voordoen als nabootsen, imiteren of doen alsof u iemand anders bent bij het registreren en / of het opzetten van een account / profiel op de Service. Als een van uw registratiegegevens verandert, bent u verantwoordelijk voor het onmiddellijk bijwerken door het mechanisme of contactgegevens van de service te gebruiken waarmee u uw registratiegegevens kunt wijzigen of bijwerken, indien beschikbaar. Als er geen dergelijk mechanisme of contactgegevens beschikbaar zijn op de Service, neem dan contact op met onze Privacybeleid Coördinator zoals beschreven in ons Privacybeleid.

WIJ ZIJN GEEN AANSPRAKELIJKHEID DIE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW NIET-JUISTHEID OM NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF UP-to-date REGISTRATIE-INFORMATIE TE BEHOUDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGEN UW ONTVANGEN VAN KRITISCHE INFORMATIE. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN UW REGISTRATIE-INFORMATIE.

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment, met of zonder kennisgeving, elk wachtwoord en / of gebruikers-ID dat aan u is verstrekt, te verwijderen of te vereisen. mogelijk gebruik maken van of andere Registratiegegevens, of anderszins de toegangsmiddelen of -methoden wijzigen voor delen van de Service, de Service als geheel of bepaalde producten en / of diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Registratiegegevens. U mag uw Registratie-informatie niet autoriseren of toestaan ​​dat iemand anders uw Registratiegegevens kan raadplegen en / of gebruiken, bezoeken en / of gebruiken met behulp van uw account / profiel en / of Registratie-informatie. U mag de Registratie-informatie van iemand anders niet openen en / of gebruiken, of de Service bezoeken, gebruiken en / of gebruiken door gebruik te maken van het account / profiel en / of Registratie-informatie van iemand anders. U mag uw Registratiegegevens niet sublicentiëren, overdragen, verkopen, verhuren of toewijzen aan een derde partij zonder onze schriftelijke toestemming. Elke poging daartoe is nietig en wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst. U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot of bezoek aan, gebruik van of activiteit op uw account / profiel, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik of het account / profiel door een persoon die uw registratie-informatie gebruikt, met of zonder toestemming, of die toegang heeft tot elk apparaat waarop uw account / profiel staat of toegankelijk is. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, en u ons specifiek machtigt om, alle transacties te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot aankopen en / of registratie voor Producten die zijn geïnitieerd met behulp van uw Registratie-informatie. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account / profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeautoriseerde openbaarmaking of gebruik van uw registratiegegevens), bent u verantwoordelijk voor het snel wijzigen van de betreffende registratiegegevens door gebruik te maken van het mechanisme of contactinformatie op de service, indien beschikbaar en / of sluit het account / profiel. Als er geen dergelijk mechanisme of contactgegevens beschikbaar zijn op de Service, breng dan onmiddellijk onze Privacybeleidcoördinator op de hoogte zoals beschreven in ons Privacybeleid. Tarieven en Betalingen: wij en externe providers mogen kosten in rekening brengen voor Producten die beschikbaar zijn op of via de Service, en / of voor toegang tot alle gedeelten van de Service of de Service als geheel. U stemt ermee in al dergelijke vergoedingen te betalen volgens de tarieven die gelden voor de factureringsperiode waarin dergelijke vergoedingen en kosten worden gemaakt. Tenzij anders vermeld op de Service, worden alle kosten vermeld in Amerikaanse dollars. Wij en externe providers behouden zich het recht voor om het bedrag of de basis voor het bepalen van eventuele vergoedingen te wijzigen en om nieuwe vergoedingen in te voeren. Als u bij registratie een credit-, debet-, of betaalrekeningnummer of andere betalingsinformatie bij ons indient, op het moment van aankoop, of anders, machtigt u ons, geeft u ons toestemming en verwijst u ons naar dergelijke informatie te bewaren en alle vergoedingen in rekening te brengen voor dergelijke betaalmethode. We kunnen kosten in rekening brengen op een dagelijks, maandelijks, jaarlijks forfait of andere basis. Kosten voor bepaalde producten kunnen worden gefactureerd op de factuur van uw mobiele aanbieder of andere derde partij. We kunnen, naar eigen goeddunken, kosten in rekening brengen op de door u aangegeven betaalmethode, of ervoor kiezen om kosten voor sommige of al uw aankopen samen te voegen. Alle kosten zijn direct betaalbaar en worden, tenzij anders aangegeven, niet-restitueerbaar. U moet ons op de hoogte stellen van factureringsproblemen of afwijkingen binnen dertig (30) dagen nadat ze voor het eerst op uw afschrift zijn vermeld; anders ziet u af van het recht om een ​​probleem of discrepantie aan te vechten of te betwisten. Als er geen kosten in rekening kunnen worden gebracht door de betaalmethode die u aanwijst, of de betaling om welke reden dan ook aan ons is terugbetaald, behouden wij ons het recht voor om, naast onze andere rechtsmiddelen, om: (i) onmiddellijke betaling te eisen van alle uitstaande kosten die wij van u ontvangen; (ii) een extra verlate toeslag van 1,5 procent te beoordelen, of het hoogste toegestane bedrag bij wet, afhankelijk van welke lager is; (iii) alle legale stappen te ondernemen die nodig zijn om aan ons verschuldigde Kosten te incasseren, en u bent verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven in verband met dergelijke incassowerkzaamheden, inclusief incassokosten, gerechtskosten en honoraria van advocaten; (iv) dergelijke vergoedingen in rekening brengen bij elke andere betaalmethode die u bij ons hebt geregistreerd; en (v) uw account / profiel beëindigen, beëindigen, opschorten en / of beperken, uw bekwaamheid om toegang te krijgen tot de Service of enig deel daarvan en / of de Overeenkomst te bezoeken, te bezoeken en / of te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot onze beweerde verplichtingen hieronder. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur, hardware, software en telefoon, kabel, mobiel, draadloos, internet en andere services die nodig zijn voor toegang tot, bezoek aan en / of gebruik van de Service. Als u de Service gebruikt via een mobiel apparaat, kan uw mobiele provider u kosten in rekening brengen voor gegevens, sms-berichten en andere mobiele toegangs- of communicatiediensten. Geen individueel advies. U mag vrijelijk onderwerpen bespreken die voor u van belang zijn, en de Service kan algemene inhoud bevatten met betrekking tot een reeks onderwerpen, waaronder medische, gezondheids-, juridische, fiscale of financiële kwesties, maar u moet niet op de Service vertrouwen voor individueel advies over dergelijke onderwerpen. kwesties. In plaats daarvan raden we aan dat u persoonlijk praat met een gekwalificeerde professional. U alleen draagt ​​als enige de verantwoordelijkheid voor het evalueren van de voordelen en / of risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van Content die u op of via deze Service hebt verkregen voordat u beslissingen neemt op basis van dergelijke Inhoud. Geen Professioneel Gezondheids-, Juridisch of Belasting- of Financieel Advies.

DE CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DEZE DIENST IS OP GEEN ENKELE WIJZE BEDOELD VOOR, EN MAG NIET WORDEN GEÏNTERPRERD OM: (A) PROFESSIONELE MEDISCHE, GEZONDHEIDS-, WETTELIJKE, FISCALE OF FINANCIËLE ADVIEZEN TE VORMEN; (B) AANBEVELING, BEGELEIDING OF ADVIES MET BETREKKING TOT ELKE FINANCIËLE INSTRUMENT- OF INVESTERINGSSTRATEGIE; OF (C) DIAGNOSE, BEHANDELING OF BEHANDELING VAN ENIGE MEDISCHE, GEZONDHEID OF ANDERE VOORWAARDE. PROBEER ALTIJD HET ADVIES VAN EEN GEKWALIFICEERD PROFESSIONEEL. ZOEK HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSINSTELLER VOORAL VOOR HET STARTEN VAN EEN NIEUW DIEET EN STEL UW ARTS IN WELKE VRAGEN U MOGELIJK HEEFT MET BETREKKING TOT EEN MEDISCHE VOORWAARDE. IN ADDIT IN AANMERKING VOOR ALLE ANDERE BEPERKINGEN EN DISCLAIMERS IN DE OVEREENKOMST, WIJZEN WE EN DERDE PARTIJ-LEVERANCIERS ELKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES AF IN VERBAND MET DE INHOUD DIE OP OF VIA DEZE DIENST IS VERKREGEN.

Gebruik van de Service door U: De Service is niet bedoeld voor gebruikers onder de leeftijd van 13, en dergelijke gebruikers zijn uitdrukkelijk verboden om zich te registreren voor Producten zoals prijsvragen of enquêtes, om aankopen te doen of om zich te registreren voor enig aspect van de Service, en door dergelijke acties te ondernemen, stemt u ermee in, vertegenwoordigt u, garandeert u, en garandeert u dat u zijn 13 jaar of ouder. OUDERS: Houd er rekening mee dat ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software en filterservices) beschikbaar zijn die kunnen helpen de toegang tot materiaal te beperken dat als ongepast wordt beschouwd voor minderjarigen. U moet ervoor zorgen dat het apparaat en alle apparatuur, hardware, software, producten en / of diensten die u gebruikt om toegang te krijgen tot, bezoek te brengen aan of gebruik te maken van de Service, stoort ons niet of interfereert met onze werking van de Service, of belemmert of interfereert met toegang, bezoek en / of gebruik van de Service door anderen. We behouden ons het recht voor om, naast onze andere rechtsmiddelen, met of zonder kennisgeving, onmiddellijk de verbinding te verbreken met de Service van elk Apparaat of andere apparatuur, hardware, software, producten en / of diensten die interferentie met ons, externe providers, de Service of alle Inhoud. Als u ons het nummer voor een Apparaat verstrekt, of wij verkrijgen de apparaat-ID voor een Apparaat dat u gebruikt, stemt u ermee in, vertegenwoordigt u, garandeert u, en garandeert u dat dergelijk Apparaat op uw naam is geregistreerd en eigendom is van u, of dat u toestemming hebt van de eigenaar (s) van het apparaat. Tenzij anders aangegeven, is de service uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Service of de Inhoud ervan niet openen en / of opslaan behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van, of de activiteiten op, de Service door u en door degenen die u autoriseert of toestaat om de Service te gebruiken of toegang tot de Service te verlenen, bijvoorbeeld door toegang te verlenen of toe te staan ​​tot uw account / profiel of Apparaat waarop de Service zich bevindt of toegankelijk is. U erkent dat wij de Inhoud van sites, toepassingen, bestemmingen of services die zijn gelinkt aan of toegankelijk zijn via deze Service niet hebben gecontroleerd en niet noodzakelijkerwijs instemmen en zijn niet verantwoordelijk voor de Inhoud of acties van enige andere sites, applicaties, bestemmingen of services. Uw koppeling naar of toegang tot een andere site, applicatie, bestemming of service is voor uw eigen risico. U moet zich houden aan alle lokale, provinciale, provinciale, nationale, internationale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften betreffende toegang tot en gebruik van de Service, en zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u een beveiligingslek of een illegale activiteit in verband met de Service ontdekt of vermoedt. U moet voldoen aan alle toepasselijke import- en exportwetten, regels en voorschriften van de Verenigde Staten en andere landen, en u mag geen Inhoud die onderhevig is aan beperkingen krachtens dergelijke wetten, regels of voorschriften overdragen aan een site, applicatie, bestemming, locatie, persoon of entiteit, of voor een eindgebruik, verbiedt door elektronische transmissie of anderszins. U plaatst geen Inhoud op of via de Service die niet kan worden geëxporteerd zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving van de overheid, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde soorten versleutelingssoftware. U gaat akkoord, vertegenwoordigt, garandeert, sluit en garanderen dat (i) u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat “terroristendragend” is; en (ii) u staat niet op een lijst van de overheid van de VS van verboden of beperkte partijen. Inhoud die door ons en geautoriseerde externe leveranciers wordt geleverd, evenals de organisatie, het ontwerp, de compilatie en de “look and feel” van de service , en alle reclame daarop, wordt beschermd door lokale, provinciale, nationale, nationale en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, -regels en -voorschriften en is het eigendom van ons of geautoriseerde externe leveranciers. Bepaalde Inhoud kan worden geïdentificeerd als beschikbaar voor u op of via de Service voor downloaden, installeren en / of streamen op uw Apparaat en via Real Simple Syndication (RSS). Dergelijke inhoud is onderworpen aan dezelfde voorwaarden, beperkingen en beperkingen die van toepassing zijn op alle inhoud die door ons en geautoriseerde externe providers wordt verstrekt. U moet, naast al uw andere verplichtingen, dergelijke inhoud alleen gebruiken voor zover uitdrukkelijk geautoriseerd voor de betreffende inhoud, en u mag dergelijke inhoud niet gebruiken op een manier die een dergelijke machtiging overschrijdt. Verbod op gebruik van de service: afwezig expliciet voorafgaande schriftelijke toestemming in bepaalde situaties, mag u niet toestaan, toelaten, autoriseren, instrueren, aanmoedigen, assisteren, suggereren, informeren of promoten dat anderen, direct of indirect, een van de volgende dingen doen om welke reden dan ook.